ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ N1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
Հասցե` ք. Երևան , Թբիլիսյան խճուղի 3/1
Հասցե` ք. Երևան , Թբիլիսյան խճուղի 3/1
Հեռ. +374 (10) 28 57 82 , +374 (10) 28 56 12
Կայքէջ` www.yerevancollege.am
Էլեկտրոնային հասցե`yerevancollege@gmail.com
Մեզ կարող եք հետևել Facebook , Youtube