ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ N1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
Հասցե` ք. Երևան , Թբիլիսյան խճուղի 3/1
Քոլեջը կազմակերպում է կարճաժամկետ դասընթացներ հետևյալ մասնագիտություններով`